Životní minimum v roce 2016

pomoc

Nacházíte se ve složité životní situaci, kdy nejste schopni financovat z vlastních zdrojů životní náklady? Pak věřte, že o pomoc můžete žádat na kontaktním pracovišti ÚP ČR, přiřazeného místu bydliště. Jedním z možných příspěvků, o něž můžete žádat, je příspěvek na životní minimum. Tématem následujícího článku je životní minimum v roce 2016.

Životní minimum – definice

Nyní si dovolím citovat definici životního minima ze stránek MPSV.CZ:

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.“

Životní minimum nemá za cíl pokrýt náklady spojené s bydlením, na to je vyčleněn příspěvek na bydlení.

Životní minimum a zákony

O životním minimu pojednává zákon č. 110/2006 Sb. v platném znění. Konkrétní výše příspěvku na životní minimum je stanovena nařízením vlády č. 409/2011 Sb.

Životní minimum a valorizace

Příspěvek na životní minimum je zvyšován nařízením vlády. Vláda je oprávněna zvyšovat částky životního minima od 1. ledna na základě vývoje spotřebitelských cen v případě, kdy nárůst nákladů na výživu a na ostatní základní osobní potřeby přesáhne v rozhodném období 5 %Částky životního může vláda zvýšit také mimo termín pravidelné valorizace, ale jen za mimořádných okolností.

Životní minimum v roce 2016

Životní minimum v roce 2016 dosahuje následujících základních částek:

  • jednotlivec – 3410 Kč
  • první dospělá osoba ve společné domácnosti – 3140 Kč
  • druhá a další dospělé osoby ve společné domácnosti – 2830
  • dítě do 6 roků – 1740 Kč
  • dítě 6 – 15 roků – 2140 Kč
  • dítě 15 – 26 roků – 2450 Kč

Celkové životní minimum domácnosti je dáno součtem základních částek jednotlivých osob sdílejících domácnost.

Čestné prohlášení – sleva na dítě1komentářů u “Životní minimum v roce 2016”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *