Akupresurní body na ruce

Mnoho lidí ztratilo po negativních zkušenostech důvěru v lékaře a po pomoci se poohlížejí jinde. Někteří z nich najdou oporu v náboženství, jiní ve východních zemích, např. Číně, kde dosáhlo vysoké úrovně tradiční medicína, vyzdvihněme mimo jinými přístupy akupresuru.

V následujícím článku si přiblížíme tradiční čínskou medicínu, akupresuru a akupresurní body na ruce.

Tradiční čínská medicína

Tradiční čínská medicína je označení léčebného systému, jehož stáří se počítá v tisících let. Své základy čerpá z taoistismu a dá se říci, že má dva základní stavební kameny, a to teorii Jin a Jang a teorii pěti elementů.

Léčitelé posuzují člověka z hlediska stavu jednotlivých orgánů, psychického rozpoložení a známé anamnézy, ale posuzují rovněž vnější faktory jako sociologické podmínky, roční období atd.

Cílem léčby je dosažení energetické rovnováhy v těle, jeho harmonizace, zmírnění až úplné odstranění neduhů těla a dlouhodobé udržení zdraví.

Teorie Jin a Jang

jin a jang

Diagram ukazuje, že jin a jang jsou vzájemné protiklady, které se však dokonale doplňují, jeden prvek bez druhého nemůže existovat.

Pokud je jeden z aspektů nadměrný nebo nedostatečný, dochází k disbalanci jin a jangu, jkterá se projeví nemocí, protože jsou narušeny normální funkce organismu.

Teorie pěti elementů

Podle této teorie je vše složeno z 5 elementů, které vzájemným působením vyvolávají všechny projevy bytí.

Mezi 5 elementů se řadí:

  • Země
  • kov
  • voda
  • dřevo
  • oheň

Mezi těmito prvky mohou existovat určité vztahy, mezi kterými léčitelé sledují zejména 3 hlavní typy, a to:

  • vztah rození (tvoření),
  • vztah oslabení (omezení) a
  • vztah destrukce (zkázy, ničení)

Akupresura

Patrně už hodně z našich čtenářů slyšelo či četlo o akupunktuře, ale o akupresuře, tzv. bodové masáži, ne. Tyto dvě léčebné metody jsou stejně staré, základní rozdíl spočívá ve využívání jehel na tlakové body při akupunktuře, kdežto při akupresuře se na jednotlivé akupresurní body působí tlakem, zejména prstů rukou.

Akupresura je určitá forma svépomoci, protože na určité akupresurní body můžete působit tlakem sami, na některé je zapotřebí pomoc druhé osoby.

Kontraindikace akupresury

Nedoporučuje se akupresuru provádět např. u těhotných žen, u pacientů s rakovinou, u infekčních onemocnění, čerstvých zlomenin, na jizvách a řada dalších omezení.

Akupresurní body na ruce

Akupresurní body se nacházejí po celém těle, hledat je můžeme na hlavě, rukách, nohách či trupu.

My přinášíme mapu akupresurních bodů na ruce, konkrétně na dlani a hřbetě ruky.

akupresurní body na ruce

Obrázek je převzat ze stránek www.mystika.info

Akupresurní body na ruce
5 (100%) 1 vote


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *