Výplata pohřebného 2016

Výplata pohřebného 2016

Cesty osudu jsou nepředvídatelné, přesto, jak pravil Seneca:

Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti“.

Dle mého má každý člověk právo na důstojný odchod z tohoto světa, který zemřelému umožňuje pohřeb. Ten však mnohdy nebývá levnou záležitostí a i na něj lze ve stanovených případech v aktuálním roce žádat o příspěvek od státu aneb Výplata pohřebného 2016.

Výplata pohřebného 2016

K čemu slouží výplata pohřebného

Tento jednorázový příspěvek, v roce 2016 ve výši 5 tisíc korun, slouží jako náhrada nákladů spojených s pohřbem, pokud bylo vypraveno nezaopatřené dítě nebo rodiče nezaopatřeného dítěte při splnění podmínky trvalého bydliště na území ČR. Výjimku z trvalého bydliště může v ojedinělých případech udělat Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Kdo může žádat o výplatu pohřebného

O příspěvek může žádat ta osoba, která pohřeb zaplatila, pokud od pohřbu po podání žádosti o výplatu pohřebného neuběhl 1 rok.

Kde lze o výplatu pohřebného žádat

O tento příspěvek lze zažádat na krajské pobočce Úřadu práce ČR, ev. jeho kontaktním pracovišti, kam dle svého místa trvalého místa bydliště spadáte.

Jak žádat o výplatu pohřebného

Žádost je třeba podat v tištěné podobě na předepsaném formuláři, který vám vydají na Úřadu práce nebo si můžete vytisknout tiskopis ze stránek https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/form/edit.jsp?CMD=EditForm&FN=Pohr140101106&SSID=ZbWGFrZ~TqYV5OPgFKphEzJLe8Ckiujt

V případě, že jste majitelem certifikátu pro elektronický podpis, můžete zaslat na příslušný úřad žádost elektronicky.

Co s sebou k vyřízení výplaty pohřebného

Na příslušném úřadě budete vyzváni k předložení následujících formulářů, které obdržíte na příslušném úřadu, ev. najdete k vytištění na stránkách https://portal.mpsv.cz/forms, a dokladů:

 1. rodný list dítěte, ev. doklady prokazující skutečnost, že zesnulý/á byl/a rodičem nezaopatřeného dítěte
 2. průkaz totožnosti potvrzující trvalý pobyt, tj. OP nebo pas
 3. vyplněnou žádost o výplatu pohřebného
 4. Rodný list dítěte, ev. doklady potvrzující, že dotyčný byl rodičem nezaopatřeného dítěte
 5. pro případ nezaopatřeného dítěte od šk. roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovrší 15 let, je nutno doložit:

  „Potvrzení o studiu“ nebo „Potvrzení o zdravotním stavu“ nebo „Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz“ nebo „Potvrzení o vedení v evidenci ÚP jako uchazeče o zaměstnání po ukončené povinné školní docházce až do dovršení 18 let“

 6. fakturu o vypravení pohřbu od pohřebního ústavu
 7.  úmrtní list zesnulé osobypotvrzený doklad o zaplacení nákladů spojených s pohřbem od pohřebního ústavu
 8.  doklad o přesném datu pohřbení, které vám vydá pohřební ústav.

 

 

Ač je pohřeb smutnou událostí kdy se loučíme s blízkými, vzpomínejme na ně v dobrém.

 

Výplata pohřebného 2016
3 (60%) 1 vote


1komentářů u “Výplata pohřebného 2016”

 1. DOBRY DEN CHTELA JSEM SE ZEPTAT ZDA IKDYŽ NEBYLO ZAOPATŘENE DÍTĚ U ZESNULE ZDA I TAK MAM NEBOLI MUŽU ŽADAT PŘÍSPĚVEK POHŘEBNEHO KDYŽ JSEM PLATILA CELE POHŘEBNE SAMA DEKUJI HOLUBOVA ILONA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *