Pokuta za ztrátu cestovního pasu

Pokuta za ztrátu cestovního pasu

Letní sezona začala, všude se to hemží turisty a toto období jen nahrává kapsářům. Pokud ztratíte nebo vám bude odcizen cestovní doklad, připravte se na pochůzky po úřadech a připravte si peněženku. Následující článek pojednává na téma pokuta za ztrátu cestovního pasu.

Cestovní pas

Cestovní pas, s ním i další cestovní doklady, opravňují jeho majitele k překročení hranic ČR. Při jakémkoli leteckém cestování se bez něj neobejdete. Je rovněž považován za plnohodnotný doklad totožnosti, stejně jako občanský průkaz.

 

Přestupky o cestovním pase a Pokuta za ztrátu cestovního pasu

Převzato z www.ostrava.cz.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:

a) poruší povinnost chránit cestovní pas před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,

b) neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v cestovním dokladu,

c) se úmyslně vyhne nebo odmítne podrobit kontrole cestovních dokladů při překračování státních hranic ČR na hraničním přechodu,

d) při opuštění území ČR neoprávněně překročí státní hranici bez platného cestovního dokladu,

e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu,

f) neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo doklad, který je zaplněn záznamy,

g) neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení ztráty nebo odcizení, pokud jej poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem,

h) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad,

i) požaduje nebo přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní doklad při vstupu do objektu nebo na pozemek,

j) pořídí kopii cestovního dokladu a neprokáže souhlas občana,

k) neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji.“

Za přestupky a) – j) je možné uložit pokutu do výše 10 000 Kč, v případě k) až 1 milion Kč.

 

Jak postupovat při ztrátě/odcizení cestovního pasu

Na stránkách Ministerstva vnitra ČR lze najít leták s následujícím postupem při ztrátě/odcizení cestovního pasu:

Ztrátu/odcizení je třeba nahlásit bez otálení orgánu, jemuž přísluší jeho vydání, ev. matričnímu úřadu či nejbližšímu útvaru Policie ČR. V případě ztráty/odcizení v zahraničí se obraťte neprodleně na nejbližší zastupitelský úřad ČR, ev. orgánu Policie cizího státu a po návratu do vlasti ještě orgánu, jemuž přísluší jeho vydání.

Ztracený/odcizený pas bude zanesen do příslušných databází, což zabrání jeho zneužití.

Je nutno mít na paměti, že nahlášenému cestovnímu pasu bude s okamžitou účinností ukončena platnost, nebude na něj tedy ani v případě nálezu možné následovně vycestovat. Pokud naleznete doklad, jehož ztrátu/odcizení jste nahlásili, odevzdejte jej na příslušném úřadu.

 

Poplatek za vystavení nového cestovního pasu

Poplatky pro vystavení nového cestovního pasu jsou stanoveny pro rok 2016 stanoveny následovně:

  • občané do 15 let – 100 Kč
  • občané nad 15 let – 600 Kč


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *