Vnitřní orgány lidského těla a jejich nemoci

Lidské tělo je velmi velmi složitý celek. Skládá se ze 2 částí, a to opěrné soustavy (kostra) a orgánové soustavy, což jsou uspořádání orgánů, která si odpovídají společnou funkcí. My se v tomto článku nebudeme zabývat opěrnou soustavou, nýbrž orgánovou a nemocemi jednotlivých orgánů. Více v našem článku Vnitřní orgány lidského těla a jejich nemoci.

Vnitřní orgány lidského těla

Vnitřní orgány jsou znázorněné na následujícím obrázku. Dále v článku jsou pak rozpracované jednotlivé části více dopodrobna i spopisem jejich nemocí.

Obrázek: Vnitřní orgány lidského těla

Vnitřní orgány lidského těla
Vnitřní orgány lidského těla

Nyní jíž pokračujeme v dalších částech lidského těla.

Nervová soustava

nervová soustavaobrázek převzat ze stránek pfyziollfup.upol.cz

Nervová soustava zahrnuje mozek a míchu. Mozek řídí činnost celého organismu, díky němu jsme schopni myslet, koordinovat pohyby, ovlivňuje činnost ostatních orgánů. Lidský mozek se na celkové váze člověka podílí cca 2 %. Právě mozek je nejsložitějším orgánem v těle.

Nemoci mozku

Řadíme zde ALS (amyotrofická laterální skleroza), RS (roztroušená skleroza), Parkinsonova a Alzheimerova choroba, zánět mozkových blan a mozku, nádory/rakovina, mozková mrtvice, epilepsie, duševní poruchy.

Dýchací soustava

K dýchací soustavě patří dutina nosní, nosohltan, hrtan, průdušnice, průdušky, plíce a průdušinky. Nejdůležitější částí dýchací soustavy jsou plíce. Jedná se o párový orgán, který je chráněn hrudním košem. Plíce umožňují výměnu plynů mezi vzduchem a krví, která transportuje okysličenou krev po celém našem těle.

Dýchací soustava
Dýchací soustava

obrázek převzat ze stránek eluc.kr-olomoucky.cz

Nemoci dýchacích cest

astma, CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc), plicní edém, fibroza plic, zápal plic, rakovina, bronchitida

Oběhová soustava

Schéma srdce - obrázek
Schéma srdce – obrázek

obrázek převzat ze stránek IKEMu.

Zásadním orgánem této soustavy je bezesporu srdce, které rozvádí kyslík a živiny do ostatních částí těla krví. Právě prostřednictvím krve také odvádí odpadní látky, udržuje teplotu organismu a vykonává řadu dalších funkcí.

Nemoci oběhové soustavy

Nemoci srdce patří ve vyspělých zemích mezi nejčastější příčiny úmrtí. Nejčastěji pacienti podlehnou ischemické chorobě srdeční. Mezi další postižení srdce patří infarkt myokardu, srdeční arytmie, nedoléhavá chlopeň a další poruchy její funkčnosti, endokarditida

Trávicí soustava

Obrázek trávicí soustava
Obrázek trávicí soustava

Podle Wikipedie je trávicí soustava člověka dlouhá kolem 8 metrů. Hlavním úkolem trávicí soustavy je příjem potravy, její zpracování, trávení a zásobování organismu živinami a vylučování neztrávených živin.
Trávicí soustava začíná ústní dutinou, pokračuje hltan, jícen, žaludek, střeva a na závěr konečník. Tato soustava je doplněna 2 žlázami, slinivkou a játry.

Přečtěte si náš článek – Slavní traviči a otrávení

Nemoci trávicí soustavy

zánět slepého střeva, cirhóza jater, žloutenka, kolorektální karcinom, průjem, dráždivý tračník, průjem, vředy, zácpa, Crohnova nemoc, hemoroidy

Vylučovací soustava

Úkolem vylučovací soustavy je vyloučit odpadní látky z těla ve formě moči. Ta se vytváří v ledvinách, močovody putuje do močového měchýře, odkud je vylučována.

Obrázek vylučovací soustava
Obrázek vylučovací soustava

Nemoci vylučovací soustavy

selhání ledvin, močové kameny

Vnitřní orgány lidského těla a jejich nemoci
3 (60%) 1 vote


5 komentářů u “Vnitřní orgány lidského těla a jejich nemoci”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *