Znaky na klávesnici

Znáte to, potřebujete udělat speciální znak na klávesnici třeba @ či # a nevíte jak na to? Kde naleznete všechny znaky na klávesnici? Existuje na to nějaký trik? Vše v našem článku.

Znaky na klávesnici

Zajímá vás jak na to? Stačí zmáčknout pravý Alt a současně číslo, které vidíte v tabulce. A máte to. Teď už používejte znaky, jak je jen libo.

alt + číslo = ZNAK
32 – mezera
33 – !
34 – “
35 – #
36 – $
37 – %
38 – &
39 – ‚
40 – (
41 – )
42 – *
43 – +
44 – ,
45 – –
46 – .
47 – /
48 – 0
49 – 1
50 – 2
51 – 3
52 – 4
53 – 5
54 – 6
55 – 7
56 – 8
57 – 9
58 – :
59 – ;
60 – <
61 – =
62 – >
63 – ?
64 – @
65 – A
66 – B
67 – C
68 – D
69 – E
70 – F
71 – G
72 – H
73 – I
74 – J
75 – K
76 – L
77 – M
78 – N
79 – O
80 – P
81 – Q
82 – R
83 – S
84 – T
85 – U
86 – V
87 – W
88 – X
89 – Y
90 – Z
91 – [
92 – \
93 – ]
94 – ^
95 – _
96 – `
97 – a
98 – b
99 – c
1 000 – d
101 – e
102 – f
103 – g
104 – h
105 – i
106 – j
107 – k
108 – l
109 – m
110 – n
111 – o
112 – p
113 – q
114 – r
115 – s
116 – t
117 – u
118 – v
119 – w
120 – x
121 – y
122 – z
123 – {
124 – |
125 – }
126 – ~
127 – DEL
128 – Ç
129 – ü
130 – é
131 – â
132 – ä
133 – à
134 – å
135 – ç
136 – ê
137 – ë
138 – è
139 – ï
140 – î
141 – ì
142 – Ä
143 – Å
144 – É
145 – æ
146 – Æ
147 – ô
148 – ö
149 – ò
150 – û
151 – ù
152 – ÿ
153 – Ö
154 – Ü
155 – ¢
156 – £
157 – ¥
158 – ₧
159 – ƒ
160 – á
161 – í
162 – ó
163 – ú
164 – ñ
165 – Ñ
166 – ª
167 – º
168 – ¿
169 – ⌐
170 – ¬
171 – ½
172 – ¼
173 – ¡
174 – «
175 – »
176 – ░
177 – ▒
178 – ▓
179 – │
180 – ┤
181 – ╡
182 – ╢
183 – ╖
184 – ╕
185 – ╣
186 – ║
187 – ╗
188 – ╝
189 – ╜
190 – ╛
191 – ┐
192 – └
193 – ┴
194 – ┬
195 – ├
196 – ─
197 – ┼
198 – ╞
199 – ╟
200 – ╚
201 – ╔
202 – ╩
203 – ╦
204 – ╠
205 – ═
206 – ╬
207 – ╧
208 – ╨
209 – ╤
210 – ╥
211 – ╙
212 – Ô
213 – ╒
214 – ╓
215 – ╫
216 – ╪
217 – ┘
218 – ┌
219 – █
220 – ▄
221 – ▌
222 – ▐
223 – ▀
224 – α
225 – ß
226 – Γ
227 – π
228 – Σ
229 – σ
230 – µ
231 – τ
232 – Φ
233 – Θ
234 – Ω
235 – δ
236 – ∞
237 – φ
238 – ε
239 – ∩
240 – ≡
241 – ±
242 – ≥
243 – ≤
244 – ⌠
245 – ⌡
246 – ÷
247 – ≈
248 – ≈
249 – ∙
250 – ·
251 – √
252 – ⁿ
253 – ²
254 – ■
255 –

Znaky na klávesnici
3.67 (73.33%) 3 votes


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *