Tipsport kontrola tiketu – číslo tiketu

Tipsport kontrola tiketu - číslo tiketu

Vsadili jste si u Tipsportu? Potřebujete provést online kontrolu tiketu, pokud máte číslo tiketu je to jednoduché. Jednoduše a přehledně Tipsport kontrola tiketu – číslo tiketu v našem článku.

Tipsport kontrola tiketu – číslo tiketu
Tipsport kontrola tiketu – číslo tiketu zde

 

NETKONTO

 1. Každý Sázející získává, v případě splnění níže uvedených podmínek, za uzavřené Sázky bonus v podobě Netů.
 2. Nety se připisují na Netkonto a jejich hodnota se tvoří z Vkladů ze skutečně uzavřených Sázek Sázejícího dle odst. (3)
 3. Parametry Sázek, které splní podmínky pro udělení Netů:
Celkový kurz sázky Nety z vkladu (připsané na Netkonto)
> 20 2 %
> 70 5 %
> 300 10 %
> 1000 15 %
> 2000 20 %

Každý Sázející může získat za Sázky uzavřené v rámci jednoho kalendářního dne maximálně 100 Netů.

 1. Nety lze vsadit v jakékoli sázce. V případě, že Sázka je vyhrávající, získává Sázející Výhru v Kč a ta je připsána na Herní účet.
 2. Nety lze použít k úhradě za SMS s vyhodnocením Sázky. Cena za odeslání 1 SMS je stanovena na 1 Net. V případě, že Sázející, který označil požadavkem na zaslání informace o vyhodnocení Sázky nemá alespoň 1 Net na svém Netkontu, je úhrada v hodnotě 1,– Kč odečtena z jeho Herního účtu. Pokud není ani na Herním účtu dostatečný finanční zůstatek nebude SMS Sázejícímu odeslána.
 3. Pro AKU sázky v kurzu min. 2:1 a vkladem max. do výše 2.500,– Kč lze využít kurzové zvýhodnění. Kurzové zvýhodnění je nabízeno v hodnotách 5, 10, 15, 20 a 25 %. Cena v Netech hrazená Sázejícím za kurzové zvýhodnění se rovná požadovanému procentu kurz. zvýhodnění uplatněnému na výši vkladu (např. vklad za 200 Kč, zvýhodnění 10 %, cena za zvýhodnění 20 Netů; nebo vklad 500, zvýhodnění 25 %, cena za zvýhodnění 125 Netů; nebo vklad za 100 Kč, zvýhodnění 20 %, cena za zvýhodnění 20 Netů).

VSTUPNÍ BONUS

 1. Nabídka Vstupní bonus se vztahuje pouze na nově registrované Sázející, kteří splní následující podmínky:
  • řádně se zaregistrují dle HP,
  • vloží na svůj Herní účet první vklad (na další opakované vklady se tato nabídka nevztahuje),
  • a přijmou níže uvedené podmínky pro použití Vstupního bonusu.
 2. Vstupní bonus je stanoven ve výši 100 % z hodnoty prvního Vkladu na Herní účet, avšak maximálně 10.000,– Kč.
 3. Vstupní bonus bude po splnění podmínek dle odst. (1) Sázejícímu zapsán obratem na jeho Herní účet, ale disponovat s ním lze až po splnění podmínek dle odst. (5). Dispozice se Vstupním bonusem nebo jeho částí bude Sázejícímu umožněna nejpozději do 5 dnů od splnění podmínek.
 4. Každému Sázejícímu může být Vstupní bonus přiznán maximálně jedenkrát.
 5. K získání celkové hodnoty Vstupního bonusu je nutné vsadit pětinásobek součtu hodnoty prvního Vkladu na Herní účet a hodnoty Vstupního bonusu (dále jen „požadovaný celkový obrat“). Sázející ale získává právo disponovat se Vstupním bonusem na Herním účtu po částech: vždy po vsazení 10 % požadovaného celkového obratu získá 10 % z celkové hodnoty Vstupního bonusu*. (Např.: první vklad na herní účet 500 Kč = celkový bonus 500 Kč, 10 % bonusu 50 Kč. Požadovaný celkový obrat pro získání celkové hodnoty bonusu: (500 + 500) x 5 = 5.000 Kč. 10 % z požadovaného celkového obratu pro získání 10 % bonusu: 5.000/10 = 500 Kč). V případě, že první Vklad na Herní účet je vyšší než 10.000 Kč, pak pro výpočet podmínky dle předchozí věty je uvažována hodnota prvního Vkladu ve výši 10.000 Kč. Pro výpočet nároku na bonus se započítávají všechny sázky vsazené na internetu a na pobočkách Tipsportu, které mají po vyhodnocení minimální celkový Kurz 2:1. Pro výpočet nároku na Vstupní bonus se každému Sázejícímu denně započítává součet Vkladů v max. výši 4.000 Kč.
 6. Pokud nebude požadavek dle odst. (5) splněn do 12 měsíců od zapsání Vstupního bonusu, Sázející ztrácí nárok na dispozici se Vstupním bonusem nebo jeho dosud nezískanou částí.
 7. Každý Sázející, který se řádně zaregistruje dle HP, dále automaticky získává bonus 150 Kč na sázení, jenž je připsán na Netkonto v podobě Netů a lze jej využít v souladu s podmínkami Netkonta. Tento bonus nebude vyplacen v případě, že Sázející získá jiný akční bonus ve stejné nebo vyšší hodnotě (např. ze hry Fantasy). Pokud Sázející získá jiný akční bonus v nižší hodnotě, může mu být tento bonus Tipsportem dorovnán, ale pouze tak, že celková připsaná výše všech bonusů bude 150 Kč na sázení.
 8. Tipsport si vyhrazuje právo kdykoli ukončit nebo upravit tuto nabídku či její část.
Tipsport kontrola tiketu – číslo tiketu
3 (60%) 2 votes


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *