Testy autoškola ministerstvo dopravy 2016

Testy autoškola ministerstvo dopravy

Děláte autoškolu, potřebujete si procvičit testy do autoškoly. vyzkoušejte dobrou aplikaci od ministerstva dopravy. Testy autoškola ministerstvo dopravy v našem článku.

Testy autoškola ministerstvo dopravy 2016

Cvičná zkouška

 

Procvičit ŘO

Procvičit ZPZ

 

JAK ZNÁTE PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU ?

ZKUSTE SI NANEČISTO NOVÝ TEST !


Od 1. července 2006 došlo ke změnám při provádění testové části zkoušky k získání řidičského oprávnění. Byla zavedena zcela nová koncepce zkušebního testu. Na této stránce máte možnost si nový způsob skládání testu vyzkoušet. 


Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy


Cvičná zkouška se skládá z 25 otázek, každá otázka má pouze jednu správnou odpověď. Jednotlivým otázkám je přiřazena konkrétní bodová hodnota. Maximální dosažitelný počet bodů je 50. Pro úspěšné absolvování cvičné zkoušky pro získání řidičského oprávnění je nezbytné dosáhnout minimálně 43 bodů. 

Testy obsahují pouze schválené zkušební otázky, které jsou zveřejněny ve Věstníku dopravy. Případné nově schvalované otázky budou v souladu se zákonem s předstihem zveřejňovány ve Věstníku dopravy. 

Zavedení nové podoby testové zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy vyplývá z vyhlášky č. 298/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb. Tato vyhláška nabyla účinnosti dne 1.července 2006. 

Cílem Ministerstva dopravy, odboru provozu silničních vozidel, je zavedení nového moderního způsobu provedení testové části zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění. Tento způsob zkoušky musí po odborné stránce odpovídat náročnosti současného silničního provozu, současně však musí být uživatelsky srozumitelný a jasný. Budeme proto vděčni za Vaše hodnocení elektronické podoby testů, včetně Vašich námětů k jejich vylepšení. 


Zkouška profesní způsobilosti (ZPZ)


Cvičná zkouška se skládá z 80 otázek rozdělených do 8 skupin podle tematických okruhů výuky. Každá skupina se skládá z 10 otázek. Každá otázka má pouze jednu správnou odpověď. Každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem. Výsledek celé zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. K hodnocení stupněm „prospěl“ je třeba získání 7 bodů v rámci každé skupiny otázek. Na vykonání zkoušky je stanovena doba 90 minut. 

Zavedení nové podoby zkoušky profesní způsobilosti vyplývá z vyhlášky č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb. Tato vyhláška nabyla účinnosti 7. května 2008. Zobrazení je optimalizováno pro rozlišení 1024 krát 768 bodů. V tomto rozlišení budou vykonávány skutečné testy na zkušebních místech. Pro optimální zobrazení si proto, prosím, zobrazte okno Vašeho prohlížeče na celou obrazovku. Pokud používáte Internet Explorer, můžete přepnutí na celou obrazovku a zpět provést klávesou F11

(mdcr.cz – Testy autoškola ministerstvo dopravy)

Testy autoškola ministerstvo dopravy 2016
3.8 (76%) 10 votes


4 komentářů u “Testy autoškola ministerstvo dopravy 2016”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *