Svátky v Německu v roce 2017

Státní svátky Německo 2017

V aktuálním článku si přiblížíme státní svátky v Německu v roce 2017.

Svátky v Německu v roce 2017 – Německo

Není-li uvedeno jinak, slaví svátek všechny spolkové země.

1. 1. – Nový rok
6. 1. – Tři králové – týká se spolk. země Bádensko-Württembersko, Bavorsko a Sasko-Anhaltsko
14. 4. – Velký pátek (Karfreitag)
17. 4. – Velikonoční pondělí (Ostermontag)
1. 5. – Svátek práce
25. 5. – Nanebevstoupení Ježíše Krista (Christi Himmelfahrt) – slaví se 39 dní po Velikonoční neděli
5. 6. – Svatodušní pondělí (Pfingsten, Pfingstmontag) – slaví se 50 dní po Velikonoční neděli
15. 6. – Boží tělo – platí pro Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falcko, Sársko, Sasko a Duryňsko pouze podle vyhlášek jednotlivých obcí
15. 8. – Nanebevzetí Panny Marie – Sársko a Bavorsko v obcích s většinovým zastoupením katolického obyvatelstva
3. 10. Den sjednocení (Tag der Deutschen Einheit)
31. 10. – Den reformace (Reformationstag) – Braniborsko, Meklembursko-Přední Pomořany, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Duryňsko
1. 11. – Svátek všech svatých – Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko, Sársko a Porýní-Falcko
22. 11. – Den pokání a modliteb (Buß- und Bettag) – Sasko – slaví se ve středu předcházející 23. 11.
25. 12. – 1. svátek vánoční
26. 12. – 2. svátek vánočníNapsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *