Státní svátky Německo 2016 – v Německu

Státní svátky Německo 2016

Německo, oficiálním názvem Spolková republika Německo (SRN) je jednou ze 4 sousedících zemí s naší republikou. Hlavním městem Německa je Berlín a tato země se skládá z 16 spolkových zemí.

Státní svátky Německo 2016

1. 1. – Nový rok – slaví všechny spolkové země
6. 1. – Tři králové – Bádensko-Württembersko/ Bavorsko/ Sasko-Anhaltsko
25. 3. – Velký pátek – všechny spolkové země
28. 3. – Velikonoční pondělí – všechny spolkové země
1. 5. – Svátek práce – všechny spolkové země
5. 5. – Nanebevstoupení Ježíše Krista – všechny spolkové země
16. 5. Svatodušní pondělí – všechny spolkové země
26. 5. – Boží tělo – Bádensko-Württembersko/ Bavorsko/ Hesensko/ Severní Porýní-Vestfálsko/ Porýní-Falcko/ Sársko/ Sasko a Duryňsko pouze podle vyhlášek obcí
15. 8. – Nanebevzetí Panny Marie – Sársko/Bavorsko zejména v obcích s převažujícím katolickým lidem
3. 10. – Den sjednocení – všechny spolkové země
31. 10. – Den reformace – Braniborsko/ Sasko/ Sasko-Anhaltsko/ Meklembursko-Přední Pomořany/ Duryňsko
1. 11. – Svátek všech svatých – Bádensko-Württembersko/ Bavorsko/ Severní Porýní-Vestfálsko/ Sársko/ Porýní-Falcko
16. 11. – Den pokání a podliteb – Sasko
25. 12. – 1. svátek Vánoční – všechny spolkové země
26. 12. – 2. svátek Vánoční – všechny spolkové země

Státní svátky Německo 2016

Čtěte také:
Státní svátky v Německu 2015
Státní svátky v Rakousku 2016
Státní svátky na Slovensku 20162 komentářů u “Státní svátky Německo 2016 – v Německu”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *