SPZ na přání – cena, formulář ke stažení, podmínky

 

Jste vlastníkem vozidla a rádi byste na něm uviděli vámi vymyšlenou unikátní poznávací značku? Nyní máte možnost si o ni zažádat.  Registrační značka na přání.

Jak a kde podat žádost o registrační značku na přání

Žádosti o tuto značku lze podávat od 1. 1. 2016 na příslušném úřadu obce s rozšířenou působností v místě, kde máte registrované vozidlo. Žádost je možné doručit poštou, prostřednictvím datové schránky či osobně.

Registrační značka SPZ na přání – formulář je stažení

Níže odkaz na formulář:

Registrační značka SPZ na přání 

Podmínky – registrační značka na přání

Žádosti však musí projít schvalovacím procesem, přičemž již předem jsou vyloučena hanlivá, rasistická či urážlivá slova. Další podmínkou je, aby text obsahoval velká písmena latinky vyjma písmen G, CH, O, Q a W, a alespoň jednu arabskou číslici. Další výjimku z možných znaků tvoří tzv. speciální znaky nebo zkratky používané ve veřejné správě. Po schválení znění značky jsou tyto vydány do 15 dnů příslušným úřadem. Značky na přání jsou vázány na konkrétní osobu, není tedy možné ji prodat spolu s vozidlem. Také jsou přenositelné, je možné je však používat vždy jen na jednom vozidle.

Rezervace SPZ na přání

SPZ na přání je možné si rovněž rezervovat, rovněž na příslušném úřadu obce s rozšířenou působností. Žádost musí opětovně projít schvalovacím procesem a poté má žadatel možnost si nechat značky vyrobit do 3 měsíců po schválení. Pokud si značky vyrobit nenechá, budou nabídnuty jinému zájemci.
Je přípustná pouze jediná rezervace v danou chvíli na fyzickou či právnickou osobu.

Cena značky na přání

Za jednu tabulku s vaší unikátní značkou zaplatíte 5000 Kč, tj. za označení osobního automobilu tak zaplatíte 10000 Kč. Cena není odstupňovaná podle typu vozidla, je pro všechny modely jednotná.

 

SPZ na přání - značka na přání
SPZ na přání – značka na přání

obrázek převzat ze stránek www.tipcars.cz

SPZ na přání – cena, formulář ke stažení, podmínky
3.67 (73.33%) 3 votes


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *