Směnka vzor od 1.1.2015 – ke stažení, dle nového občanského zákoníku

Směnka jako platební instrument má své nezaměnitelné místo ve firemním i občanském životě. Na to, jak má vypadat, jaké náležitosti je třeba dodržet atd. se podíváme v následujícím článku – Směnka vzor od 1.1.2015 – ke stažení, dle nového občanského zákoníku

Směnka vzor od 1.1.2015 – ke stažení, dle nového občanského zákoníku

Směnku si nemusíte tisknout jako formulář, ale můžete ji napsat i rukou. Jen je třeba dodržet VŠECHNY náležitosti, jinak se o směnku jednat nebude. Směrodatný je pro platnost směnky zákon směnečný a šekový č.191/1950 Sb. V platném znění. Napsána může být na čemkoliv, co zaručuje její dlouhé zachování. Tedy například i vytesána do kamene.

Náležitosti směnky, co musí směnka obsahovat:

 • Název SMĚNKA v těle směnky v jazyce, v jakém je směnka vystavena.
 • Bezpodmínečný slib zaplatit určitou sumu peněz
 • Kdy má být zaplaceno
 • Kde má být zaplaceno
 • Jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno
 • Datum vystavení
 • Podpis výstavce

Směnka může sepsat buď výstavce (pak je to směnka vlastní) nebo někdo jiný – směnka cizí.
Výstavce je v podstatě dlužník, osoba, co uvede směnku do oběhu.
Remitent (věřitel) osoba, které má být směnka splacena.
U směnky se mohou vyskytovat také určité doložky:

 • „Per aval“ – tato doložka označuje avala neboli ručitele. Zpravidla se píše na lícní stranu směnky. Může jím být například banka, která tak zvyšuje dlužníkovu kredibilitu.
 • „Bez protestu“ – touto doložkou dojde k vyloučení povinnosti protestovat směnku. Tedy není nutné autoritativně u notáře nebo soudu ověřovat skutečnosti, které jsou důležité pro realizaci práv ze směnky. U směnky s doložkou „bez protestu není nutné prokazovat, že směnka byla řádně předložena k placení a nebyla proplacena.
 • „nikoli na řad“ – směnka s doložkou „nikoli na řad“ se označuje jako rekta směnka. Jde o směnku, kterou nelze převést rubopisem (indosamentem), což znamená vyznačením nového vlastníka směnky na její zadní straně (kde se může v průběhu času vytvořit sloupec postupných vlastníků směnky, od vlastníka původního po vlastníka aktuálního). Směnku (rektasměnka) s doložkou „nikoli na řad“ lze převést ve formě a s účinky obyčejného postupu, tj. smlouvou o postoupení pohledávky podle ust. § 1879 NOZ.

Aby směnka byla platná, musí být v textu uvedeno slovo směnka, nestačí pouze uvést slovo směnka v nadpisu!!

 

 

SMĚNKA

 

V…………………dne ……………….

(místo a datum vystavení, měsíc slovy)

 

Za tuto směnku zaplatím bez prostestu dne …………………………………………

(údaj splatnosti, měsíc slovy)

 

na řad ……………………………………………………………………..

(jméno, rč a adresa)

 

Kč ……………………………………………………………..

 

Částka slovy ………………………………………………………………………………………..

 

Splatno v ………………… u …………………………………………….

(místo, kde má být placeno)

 

Výstavce:

Jméno (název) ………………………………………………………………….

RČ (IČO) ………………………………………………………………………….

Adresa (sídlo) …………………………………………………………………….

Podpis (razítko) ………………………………………………………………….

 

 

Vyplněný vzor směnky:

SMĚNKA

 

V Pardubicích dne 19.10.2015

(místo a datum vystavení, měsíc slovy)

 

Za tuto směnku zaplatím bez prostestu dne 19.11.2015

(údaj splatnosti, měsíc slovy)

 

na řad Jaroslava Svobody, 910626/3398, Bělehradská 684, Pardubice 53002

(jméno, rč a adresa)

 

Kč 950.000,-

 

Částka slovy Devětsetpadesáttisíc korun českých

 

Splatno na hlavním nádraží u Nora v 13.hodin

(místo, kde má být placeno)

 

Výstavce:

Jméno (název) Kryštof Smoleňák

RČ (IČO) 651205/0832

Adresa (sídlo) U Hlavního nádraží 5, Pardubice 53002

Podpis (razítko) Smoleňák

 

Směnka vzor ke stažení -od 1.1.2015

Směnka – vzor je stažení – od 1.1.2015 máme pro Vás jak ve dvou formátech – .doc a .docx

Směnka vzor ke stažení doc

Směnka vzor ke stažení docx

Směnka vzor
Směna vzor
Směnka vzor od 1.1.2015 – ke stažení, dle nového občanského zákoníku
3.67 (73.33%) 3 votes


1komentářů u “Směnka vzor od 1.1.2015 – ke stažení, dle nového občanského zákoníku”

 1. Směnku bych rád použil v případě, že neznám objednatele stavebních prací. Předpoklám,že bude uzavřena i Smlouva o dílo. Máme hodně špatných zkušeností, že nám objednatel bezchybně provedené a předané práce nezaplatil. Tyto pohledávky jsou z pravidla nedobytné. Od směnky bych očekával, že je nadřazena veškerým dohodám ve Smlouvě o dílo a je lépe vymahatelná. Prosím o sdělení, jakou má směnka výhodu při průtazích s vymáháním pohledávky?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *