Psychické poruchy – jak se projevují

Psychické poruchy - jak se projevují

Psychické poruchy zahrnují širokou škálu psychických stavů, které jsou příčinou zhoršené funkčnosti člověka v běžném životě. 

Psychické poruchy – jak se projevují

Podle Wikipedie je dělení psychických poruch následovné:

  1. Organické duševní poruchy, kam spadá demence. Ta vzniká po ukončení rozvoje kognitivních funkcí člověka (paměť, intelekt, motivace). Riziko vzniku roste s přibývajícím věkem. Prvotním příznakem je zapomnětlivost, ztráta soudnosti a logického myšlení. Některé typy jsou specifické ztrátou prostorové představivosti a orientace, kromě výše zmíněných příznaků se mohou vyskytovat poruchy emotivity, poruchy chování.
  2. Poruchy vyvolané působením psychoaktivních látek – závislost na alkoholu, alkoholismus. Při nadměrné konzumaci alkoholu mohou být poškozeny různé tělesné systémy, dostavují se i dopady psychické. Psychické dopady jsou dvojího druhu, první vznikají přímým působením alkoholu na CNS a druhé jsou spojeny se změnami osobnosti.

Pro rozdělení duševních poruch a poruchy chování se používá např. Jellinkova typologie, bližší informace např. na stránkách zde. Mezi příznaky alkoholismu patří změny osobnosti (agresivita, žárlivost…),zanedbávání rozličných aktivit na úkor závislosti, zlehčování problému nebo výpadky paměti spojené s alkoholem. Alkoholismus je možné léčit pod dohledem psychiatra, příp. ve specializovaných zařízeních pro odvykací léčbu.

  1. Schizofrenie

Toto onemocnění se nejčastěji poprvé vyskytne mezi 15. a 30. rokem života. Zprvu se může vyskytnout plachost, společenská izolace, deprese, člověk nedává najevo své pocity… Postižený člověk není schopen dlouhodobé koncentrace, není schopen zcela jasně myslet. Mohou se vyskytovat halucinace, ať už sluchové nebo zrakové.

K léčbě schizofrenie slouží antipsychotika, jako podpůrná léčba je mnohdy zařazena psychoterapie, ať už individuální nebo skupinová.

  1. Poruchy nálad, kam lze zařadit deprese, mánie, bipolární porucha
  2.    a) deprese – projevuje se ztrátou zájmů, pocitem beznaděje, poklesem energie, člověk ztrácí schopnost prožívat radost, je více unaven. Mezi další příznaky patří ztráta sebedůvěry, myšlenky na sebevraždu, pocity viny, může se dostavit nesoustředěnost, váhavost, zpomalené myšlení. Není ničím neobvyklým, že depresivní jedinec se probouzí o několik hodin dřív než je u něj obvyklé.
  3.    b) mánie
  4.    c) bipolární porucha – při bipolární afektivní poruše člověk prochází 4 cykly (hypomanický, manický, deprese, smíšený). V hypomanickém období jedinec trpící touto poruchou nepociťuje potřebu spánku, necítí se unaven. Překypuje energií a má dobrou náladu. Je hovorný a bezprostřední. V manické fázi se nemocný cítí neporazitelný, může překypovat žoviálností. Není schopen soustředit se, což může působit roztržitě. Má sklony ke zveličování. Deprese jsou opakem manických stavů, byly hrubě popsány v odstavci věnovanému depresi.
  5. Různé druhy fobií, které se projevují nepřiměřeným pocitem strachu a úzkosti
  6. Poruchy příjmu potravy – mezi tato onemocnění patří bulimie (přejídání a následné zvracení), anorexie (nemocní mají neustálou snahu zhubnout, ať už odmítáním potravy, cvičením nebo zneužíváním laxativ či diuretik) a přejídání
  7. Poruchy osobnosti – detailní popis např. na stránkách zde
Psychické poruchy – jak se projevují
5 (100%) 3 votes


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *