Příznaky infarktu myokardu u mužů a žen , první pomoc

Ačkoli jedno staré úsloví praví „Má srdce na pravém místě.“, ve skutečnosti srdce bije na levé straně. A i srdce může onemocnět, proto se v dnešním článku podíváme detailněji na infarkt myokardu, jeho příznaky, léčbu atd. Infarkt myokardu se řadí spolu s dalšími nemocemi do skupiny ischemických chorob srdečních. Tento článek nemá za cíl nahradit komunikaci se záchrannými složkami, ale má pouze informativní charakter.

srdce
Příznaky infarktu myokardu u mužů a žen

Srdce

Srdce je dutý kuželovitý sval, který rozvádí po těle krev a živiny. Je uloženo v hrudním koši, v prostoru vymezeném plícemi, bránicí a hrudní kostí. Neleží přesně uprostřed, ale mírně vlevo.

Anatomie srdce

anatomie srdce

Obrázek je převzat ze stránek dl1.cuni.cz

Srdce savců, člověka nevyjímaje, se skládá ze 4 dutin, z nichž každá má při činnosti srdce svou nezastupitelnou roli. Tyto jednotlivé dutiny jsou navzájem odděleny přepážkami, které jsou chráněny chlopněmi. Úkolem chlopní je zabránit ve zpětném toku krve.
V následujícím textu nebudeme zabíhat do detailu, pouze nastíníme průchod krve srdcem. Pro ucelenější informace doporučujeme některou z anatomických knih.
Neokysličená krev vstupuje do srdce tzv. žilným splavem, v nějž je spojena dolní a horní dutá žíla. Z tohoto splavu odtéká krev do pravé síně, která je od pravé komory oddělena trojcípou chlopní. Pravá komora leží pod pravou síní a vyúsťuje do plicního kmene. V plicním kmeni je otvor, který je chráněn poloměsíčitou chlopní. Neokysličená krev se přes plicní chlopeň dostává až do plic, kde dojde k okysličení krve. Tato okysličená krev putuje do levé síně, mezi síní a komorou je dvojcípá chlopeň. Následuje poslední dutina, levá komora. Jejím stahem je krev vypuzována přes aortální chlopeň do aorty, z níž se krev dostává do tělního krevního oběhu.

Statistiky srdečních chorob

Podle zveřejněných statistik ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky) bylo v roce 2010 zaznamenáno 22 507 případů hospitalizace s infarktem myokardu u 15 980 pacientů. Průměrná doba hospitalizace dosahovala 5,7 dne, bylo zaznamenáno 6 439 úmrtí.
Celou statistickou zprávu si můžete prohlédnout zde.

Infarkt myokardu

Infarkt myokardu je znám mj. pod názvem srdeční mrtvice. Jedná se o náhlé přerušení krevního zásobování srdečního svalu. Příčinou je náhlá neprůchodnost srdeční tepny. Tato neprůchodnost může mít řadu příčin, mezi nejčastější patří uzavření tepny krevní sraženinou. Při tomto uzávěru dochází k odumření části srdečního svalu.

Druhy infarktu myokardu

Z hlediska lokalizace rozlišujeme zadní, přední a spodní infarkt myokardu.
Dále je možné jej rozdělit podle závažnosti nebo na základě příznaků.

Příznaky infarktu myokardu

Zaměřme se na subjektivní příznaky infarktu myokardu, což jsou ty, které pociťuje postižený. Příznaky u mužů a žen jsou totožné.
Pacient je na pohled bledý, silně se potí a trpí dušností, udává silnou bodavou bolest na hrudi, přesněji za hrudní kostí. Tato bolest se může zasahovat do vzdálenějších oblastí. Pocit bolesti je se změnou polohy neměnný. S těmito příznaky se může projevit nevolnost až zvracení, zmatenost, u některých pacientů je patrná jistá míra agrese.

První pomoc při postižení infarktem myokardu

Povinnost poskytnout první pomoc je ukotvena v zákoně. A jak se postarat o člověka, u něhož máme podezření na infarkt myokardu?
Pokud je postižený při vědomí, uložíme jej do polosedu, podepřeme mu ramena a hlavu a necháme sedět s pokrčenými nohami. Dále uvolníme těsný oděv kolem krku, hrudi a pasu. Je nutno sledovat dechovou a tepovou frekvenci, schopnost reagovat. Dojde-li ke ztrátě vědomí, je nutno zajistit průchodnost dýchacích cest, uložit do stabilizované polohy. V případě absence dechu a tepové frekvence zahájíme resuscitaci.
V každém případě voláme záchrannou službu (155 nebo 112).

Diagnostika infarktu myokardu

Při podezření na infarkt myokardu se vyjma anamnézy provádí řada vyšetření. Mezi tato vyšetření sloužících k potvrzení/vyvrácení probíhajícího akutního infarktu myokardu patří EKG, na jehož záznamu jsou patrné změny od normálního chování srdce. Pacientovi je rovněž odebrána krev, v níž jsou patrné odchylky.
Infarkt myokardu se léčí na koronární jednotce, ev. na JIP (jednotka intenzivní péče).

Léčba infarktu myokardu

Při akutním infarktu myokardu lze postupovat dvěma způsoby, a to trombolyticky (podávají se léky na rozpuštění sraženiny) nebo provést chirurgickou léčbu, tzv. koronární angioplastiku (kdy se tepnou v třísle, ev. v zápěstí zavádí katetr, jímž se odsaje sraženina a zúžené místo se „vystuží“). V některých případech je třeba udělat aorto-koronární bypas.
A co čeká pacienta po prodělaném akutním infarktu myokardu? Je nutno počítat s několikadenní hospitalizací v nemocnici, která se odvíjí od závažnosti onemocnění. Po propuštění do domácího ošetřování je třeba klidový režim. Doživotně musí užívat léky na snížení krevní srážlivosti, dlouhodobě mu jsou naordinovány léky upravující činnost srdečního svalu a cholesterolu. Po prodělaném infarktu myokardu je třeba zcela zanechat kouření.

Příznaky infarktu myokardu u mužů a žen , první pomoc
1 (20%) 1 vote


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *