Moudrá a citáty k zamyšlení

Moudrá a citáty k zamyšlení

Nejlepší citáty k zamyšlení. Moudré citáty v našem článku.

 • Aby tvá mysl byla moudrá, trojího času šetřiti má: na minulé věci pamatovati, přítomné slušně říditi a ku potomním budoucím prohlédati. –Brikcí z Licka
 • Bejt chytrej, to je jedinej majetek, který vám nikdo nemůže vzít. — Jan Werich
 • Čím moudřejší je člověk, tím méně má potřeb. – Diogenés
 • Dokud žiješ, uč se! Nečekej, že moudrost s sebou přinese stáří. — Solón
 • Genialita je jedno procento inspirace a 99 procent potu. – Thomas Alva Edison
 • Já ovšem žádnou moudrost nemám, velkou ani malou – Sókratés
 • Jest zapotřebí moudrost nejen získávati, nýbrž ji také užívati. — Cicero
 • Kde je mnoho moudrosti, je i mnoho hoře, a čím víc vědění, tím víc bolesti – Bible, Kaz 1,18
 • Kde je ta moudrost, jež se nám ztratila v samém vědění? Kde je to vědění, jež se nám ztratilo v samých informacích? – Thomas Stearns Eliot
 • Lidé i národy jednají moudře až když vyčerpali všechny ostatní možnosti – Abba Eban
 • Málokdo je tak moudrý, aby si vážil oprávněné výtky víc než falešné chvály. -François de la Rochefoucauld
 • Mlčet je známka moudrosti, ale jen mlčet žádná moudrost není – židovská přísloví
 • Mnozí berou rady, ale jen moudří z nich mají užitek. – Publilius Syrus
 • Moudré je myslet skepticky a počínat si optimisticky. -Hermann Hesse
 • Moudrost je poznání věčných pravd, upotřebitelných v životě. – Cicero
 • Moudrost není v sebezapírání, ale v tom, naučit se nalézat radost ve věcech dostupných. – John Ruskin
 • Moudrost miluje tvrdou postel. – polské přísloví
 • Moudrosti sice učíme, (…) ne ovšem moudrosti tohoto věku (…), nýbrž moudrosti Boží, skryté v tajemství – Bible, 1Kor 2,6n
 • Moudrý člověk bude mlčet, dokud nepřijde ta pravá chvíle, avšak nerozumný mluvka vždycky mluví v nepravý čas – Bible, Sír 20,7
 • Moudrý člověk nezná žádné rány osudu a i kdyby přišel o všechno, přece zůstane sám sebou. – Molière
 • Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš. – Michel de Montaigne
 • Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy. – Bible, Iz 11,2
 • Nebuď příliš spravedlivý ani nadmíru moudrý; proč by ses měl zničit? – Bible – Kazatel 7,16
 • Někdo tlachá, jakoby probodával mečem, kdežto jazyk moudrých hojí. – biblické přísloví, viz Bible – Přísloví 12,18
 • Není moudré být moudřejší než je nutno. – Philippe Quinault
 • Nevážím si nikoho, kdo dnes není moudřejší než včera. – Abraham Lincoln
 • Opravdová moudrost je v poznání vlastní nevědomosti. – Sókratés
 • Poznání řeže svět na kousky, moudrost jej dává dohromady. – Brazilské přísloví
 • První krok moudrosti je všechno napadat. Poslední: se vším se srovnat – Georg Christoph Lichtenberg
 • Silou, zdí i štítem moudrého je rozvážnost. – Menandros
 • Věda je uspořádané vědění, kdežto moudrost je uspořádaný život. – Immanuel Kant
 • Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. – Bible, Mt 11,25
 • Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali. – Jan Werich

zdroj

Moudrá a citáty k zamyšlení
5 (100%) 3 votes


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *