Fio banka internetbanking přihlášení

Fio banka internetbanking přihlášení

Hledáte Fio banka internetbanking přihlášení? V našem článku se dočtěte všechny informace a jak se přihlásit do Fio banka internetbanking přihlášení.

Fio banka internetbanking přihlášení

Fio banka internetbanking přihlášení naleznete zde

Jak postupovat v případě ztráty hesla nebo zablokování účtu


1. Pro zadání hesla při vstupu do aplikace máte pět pokusů. Pokud Vám bude přístup odmítnut, zkontrolujte si prosím, zda máte aktivní českou či anglickou verzi klávesnice, zda pracujete ve správném režimu psaní velkých/malých písmen (klávesa „Caps Lock“), případně jestli máte zapnutou numerickou klávesnici (klávesa „Num Lock“). 

2. Jestliže se správné heslo přesto nepodaří zadat, přístup bude v rámci dne dočasně zablokován. Tento stav je signalizován nápisem „Přístup zablokován“. Po uplynutí blokační lhůty se můžete pokusit o opětovné přihlášení. Blokační lhůtu není možné žádným způsobem zrušit či zkrátit. 

3. Pokud jste heslo zcela zapomněli, navštivte jakoukoliv pobočku Fio nebo RM-Systém a požádejte o vystavení náhradního hesla. Kontakty na jednotlivé pobočky naleznete zde

Upozornění:

V zájmu co nejvyššího stupně zabezpečení účtů není možné náhradní heslo předat jinou formou než osobní návštěvou na některé z úřadoven společnosti.

Chci bankovní služby

Ve Fio bance vám založíme běžný účet bez poplatků snadno a rychle.

Čtyři kroky k běžnému účtu bez poplatků

 1. Navštivte některou z více než 70 poboček nebo si otevřete osobní účet on-line (jen fyzické osoby, občané ČR).
 2. Připravte si potřebné doklady a dokumenty (viz níže).
 3. Podepište veškerou smluvní dokumentaci.
 4. Na účet vložte peníze, alespoň ve výši minimálního zůstatku (100 Kč).

Změnit banku je snadné!

Nejste spokojeni se službami své staré banky? Účtuje vám vaše banka nesmyslné poplatky? Přejděte k Fio bance!
Díky Kodexu Mobility vám zdarma a snadno pomůžeme převést všechny vaše trvalé příkazy a inkasa z vašeho původního osobního účtu k nám.

Jak to probíhá?

 1. Navštivte kteroukoliv z našich poboček
 2. Potřebujete jen doklad totožnosti (OP nebo pas) a číslo vašeho původního účtu
 3. Založíme vám Fio osobní účet bez poplatků a podepíšete žádost o změnu banky
 4. Do 15 dnů vyřídíme vše za vás – v novém účtu u Fio banky budete mít nastavené všechny trvalé příkazy a inkasa tak, jak tomu bylo u vašeho původního účtu

Více o Kodexu Mobility zde.

Jaké doklady budete potřebovat?

a) Fyzická osoba (běžný občan, nepodnikatel)

 • Občan EU – platný občanský průkaz nebo pas.
 • Ostatní – platný pas a další doklad prokazující totožnost.

Pozn.: Účet je možné založit i nezletilé osobě, je však potřeba, aby jej do 18 let zakládal nezletilý spolu se zákonným zástupcem na základě dokladu totožnosti, který obsahuje údaj o nezletilém dítěti (občanský průkaz rodiče), popř. s rodným listem nezletilého.

b) Fyzická osoba podnikatel

Průkaz totožnosti + živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku (originál či úředně ověřenou kopii).

Fio banka akceptuje rovněž elektronicky podepsané výpisy z živnostenského rejstříku (ŽR), které jsou distribuovány prostřednictvím portálu www.rzp.cz. Tyto výpisy budou vygenerovány a ověřeny zaměstnancem banky na pobočce (výpisy z portálu www.rzp.cz, které nebudou vytvořeny přímo zaměstnancem banky, nebude banka akceptovat).

c) Právnická osoba

Fio banka akceptuje elektronicky podepsané výpisy z obchodního rejstříku (VOR), které jsou distribuovány prostřednictvím portálu www.justice.cz. Tyto výpisy budou vygenerovány a ověřeny zaměstnancem banky na pobočce (výpisy z portálu www.justice.cz, které nebudou vytvořeny přímo zaměstnancem banky, nebude banka akceptovat). Rovněž akceptujeme VOR vytvořené na pobočkách CzechPointu, které nesmí být starší než 6 měsíců.

 • V případě, že bude bance předán VOR vytvořený na pobočce CzechPointu a k účtu není poskytován úvěr, bude na pobočce vytvořena kopie VOR, kterou zástupce banky opatří vidimací.
 • V případě, že bude bance předán VOR vytvořený na pobočce CzechPointu a k účtu bude poskytován úvěr, zůstane originál nebo úředně ověřená kopie VOR bezpodmínečně ponechána na pobočce společně s dokumentací!
 • V případě, že internetové stránky portálu www.justice.cz nebudou z jakéhokoliv důvodu dostupné, nebo budou vykazovat zjevné nedostatky, bude bankou požadován VOR vytvořený na pobočce CzechPointu.

Poznámka:

Upozorňujeme, že na základě Zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je Fio banka, a.s. v zákonem stanovených případech povinna zjišťovat skutečného majitele právnické osoby. Pokud osoba skutečného majitele a její vlastnický podíl nevyplývají přímo z veřejně dostupných dokumentů, považuje se za doklad o vlastnické struktuře např. zápis z valné hromady, výpis z CDCP potvrzující vlastnictví zaknihovaných akcií nebo čestné prohlášení o vlastnickém podílu. O nutnosti doložení dodatečných dokumentů před navázáním obchodního vztahu se můžete předem informovat na některé z našich poboček.

d) Občanské sdružení, neziskové organizace

 • Výpis z příslušné evidence dokládající existenci subjektu, ne starší než 6 měsíců, resp. originál či úředně ověřenou kopii stanov s razítkem ministerstva vnitra (výpis zůstane na pobočce v originále / ověřené kopii, stanovy budou vidimovány) včetně dokumentu dokládajícího IČ (např. stanovy, výpis z registru osob).
 • Zápis ze schůze, na které byl zvolen statutární orgán resp. funkcionář(i) sdružení oprávnění jednat jménem sdružení. Zápis musí obsahovat mimo jiné označení jednání, volbu konkrétních orgánů a funkcionářů, kteří byli zvoleni do orgánů sdružení s uvedením, v jakém rozsahu jsou oprávněni jednat jménem sdružení (tyto osoby musí být v zápise jednoznačně identifikovány, tj. jménem a příjmením, rodným číslem nebo datem narození a adresou trvalého bydliště).
 • V době podpisu smluvní dokumentace musí být na pobočce osobně přítomny osoby oprávněné jednat jménem o.s. (dle stanov o.s.).

Co budete podepisovat

Potřebné dokumenty a vzory smluv naleznete zde.

Fio banka internetbanking přihlášení
3 (60%) 4 votes


3 komentářů u “Fio banka internetbanking přihlášení”

 1. S tím novým Internetbankingem jste způsobili , že se nelze přihlásit na účet , sdělte mně prosím jakým způsobem se mám přihlásit na účet . Děkuji

 2. dobrý den ,,jak je možné ,že se nyní vůbec nemohu dostat na svůj účet ,,,prosím teda o postup,,,nechápu ,,,díky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *