Citáty o životě moc hezké

Citáty o životě moc hezké

Nejlepší citáty o životě, moc hezké citáty v našem článku. Přečtěte si citáty o životě a napište nám do komentářů další. Který citát o životě máte rádi? Podělte se s námi.

Citáty o životě moc hezké

 • Dobro je silnější než zlo, láska je silnější než nenávist, světlo je silnější než temnota, život je silnější než smrt, vítězství je naše skrze toho, který nás miluje. –Desmond Tutu
 • Když přemýšlíme o svém životě, měla by nás vlastně nejvíce překvapit skutečnost, že jsme živi. – Reinhold Schneider
 • Neboť slávou Boží je živý člověk a život člověka spočívá ve spatření Boha. Vždyť jestliže Boží zjevení, které se děje prostřednictvím stvoření, dává život všemu živému na zemi, pak tím spíše dává život zjevení Otce, které přichází skrze Slovo, těm, kdo Boha vidí. – sv. Irenej z Lyonu, Adversus haereses, 4,20,7.
 • Quid prodest bene vivere cui non datur semper vivere? Co prospěje dobře žít tomu, komu není dáno žit věčně? – sv. Augustin, Komentář na Jana, 45,2.
 • Domníval jsem se, že se učím žít, ale mezitím jsem se učil, jak umřít. – Leonardo da Vinci
 • Život je jen hra. Dokud vyhráváš. – Patricie Holečková
 • Nehledej smrt, smrt si tě najde. Ale hledej cestu, která činí ze smrti naplnění. – Dag Hammerskjøld
 • Nenalezne-li člověk něco, pro co by byl schopen zemřít, není schopen života. – Martin Luther King
 • Ze všeho nejdůležitější je život, který zkoumá věda zvaná biologie. – O. Štěrba, Pramen života
 • Udělejte svůj život takový, abyste ho mohl žít. Ale ne ten život, který byste mohl žít, ale ten, který žijete. – televizní seriál Odpočívej v pokoji III. 12.
 • Lex universa est, quae iubet nasci et mori. Existuje všeobecný zákon, který přikazuje rodit se a umírat. – Publilius Syrus
 • Non enim vivere bonum est, sed bene vivere. Je dobré nikoliv pouze žít, nýbrž dobře žít. – Seneca
 • Quam bene vivas refert, non quamdiu. Záleží na tom, jak dobře žiješ, nikoliv jak dlouho. – Seneca
 • Non ut diu vivamus curandum est, sed ut satis. Nemáme se starat, abychom žili dlouho, ale abychom žili plně. – Seneca
 • Si ad naturum vives, numquam eris pauper; si ad opiniones, numquam dives. Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý; pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý. – Seneca
 • Sic gerere nos debemus, non tamquam propter corpus vivere debeamus, sed tamquam non possimus sine corpore. Máme se chovat tak, jako kdybychom nežili kvůli tělu, ale jako kdybychom bez těla nemohli žít. – Seneca
 • Artes serviunt vitae, sapientia imperat. Životu umění slouží, moudrost vládne. – Seneca
 • Vivere militare est. Žít znamená bojovat. – Seneca
 • Illorum brevissima ac sollicitissima aetas est, qui praeteritorum obliviscuntur, praesentia neglegunt, de futuro timent. Velmi krátký a nepokojný je život těch, kteří zapomínají na minulost, nedbají přítomnosti a bojí se budoucnosti. – Seneca
 • Omnis vita supplicium est. Celý život je trestem. – Seneca
 • Ultimum malorum e vivorum numero exire, antequam moriaris. Největší zlo je odejít z počtu živých dříve, než jsi zemřel. – Seneca
 • Samozřejmě se snažíme popírat nejistotu, v níž žijeme, ale ve svém nitru cítíme, že nemůžeme zaručit ani to, že se ráno vzbudíme… Jestliže život je tak nevyhnutelně riskantní, proč bychom se báli riskovat, jde-li o naši kariéru nebo o náš osobní život? – David Mahoney
 • Všichni jsme amatéři, život je tak krátký, že na víc nestačíme. – Charlie Chaplin
 • Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života. – Charlie Chaplin
 • Život je pes, ale žít je psina. – Charlie Chaplin
 • Život může být nádherný, když se ho nebojíte. – Charlie Chaplin
 • Život už pro mne není dobrý vtip, už mi nepřipadá legrační. – Charlie Chaplin
 • Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. Pláčeš? I v slzách je síla. Tak jdi a žij. – John Lennon
 • Život je běh ke smrti, běh, ve kterém se nikdo nemůže třeba jen na okamžik zastavit nebo zpomalit. – Aurelius Augustinus
 • Každý člověk má svůj vlastní život a svého vlastního boha. Svého obhájce a soudce. – Franz Kafka
 • Ve skutečnosti se člověk vykupuje pouze svými závazky. A to má v životě největší cenu. – Franz Kafka
 • Život je neobratně sestavená hostina, při níž se netrpělivě čeká na předkrm, zatím co kolem přešla v tichu hlavní pečeně. – Franz Kafka
 • Život je neustálé odvádění pozornosti, jež nedovolí ani, abychom si uvědomili, od čeho to odvádí. – Franz Kafka
 • Život se podobá knize. Blázen v ní letmo listuje, moudrý při čtení přemýšlí, poněvadž ví, že ji může číst jen jednou. – Jean Paul
 • Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. – Albert Einstein
 • Říkal jsem si: život je pes, ale já mu ukážu! – Jacques Laffite
 • Život je jen otevření a zavření očí. Záleží pouze na tom, co během této krátké chvíle uvidíš … – Christian Friedrich Hebbel
 • Ve hře, co hrajeme, nemůžeme vyhrát. Některé prohry jsou lepší než jiné, toť vše. — George Orwell
 • Žijeme pár let, ale mrtvi jsme celé miliardy, vlastně věčně. Člověk je vlastně věčně mrtev. — Ladislav Fuks, Vévodkyně a kuchařka
 • Žádná smrt nemůže být zlá, které předchází život dobrý. – Miloš Kopecký
 • Život má přednost před kodexem. – Felix Maria Davídek
 • Komu je život těžký, tomu bude země lehká. – Henryk Sienkiewicz

zdroj: www.wikiquote.cz

Citáty o životě moc hezké
1.86 (37.14%) 7 votes


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *