Amfetaminy a opiáty

Opiáty a amfetaminy

Přinášíme Vám další díl seriálu o návykových látkách. Tentokrát o Amfetaminech a Opiátech.

Amfetaminy

Označení „amfetaminy“ slouží jako označení racemického fenylisopropylaminu nebo methylfenylisopropylaminu, patřících do skupiny fenylethylaminů. V historii byly tyto látky prosazovány lékařskou společností např. k léčbě deprese, obezity nebo hyperaktivity atd. V současnosti jsou tyto prostředky indikovány jen v omezeném počtu případů.

Historie amfetaminů

K první syntéze čistého amfetaminu došlo v roce 1887, ale úspěšná syntéza nebyla do roku 1920 zopakována. Významným milníkem v této oblasti bylo plošné používání efedrinu při léčbě astmatu. Původním záměrem výzkumu byla syntéza efedrinu, dvě na sobě nezávislá pracoviště objevila látky ze skupiny amfetaminů. Poté se amfetamin začal používat v léčivech, jeho záznam o zneužití pochází kolem roku 1936. Roku 1959 bylo FDA zakázáno užívání benzedrinových inhalátarů obsahujících amfetamin.
Amfetamin spolu s metamfetaminem byly využívány ke stimulaci vojáků a vězňů v průběhu 2. světové války.

Farmakokinetika

Amfetaminy mohou přecházet přes hematoencefalickou bariéru, což je zapřičiněno jejich lipofilní povahou. Jsou eliminovány řadou cest, mezi nimiž můžeme jmenovat např. transformace v játrech nebo vylučování ledvinami.

Nežádoucí účinky amfetaminů

Látky ze skupiny amfetaminů působí na centrální a periferní adrenergní receptory. Nežádoucí účinky jsou podobné těm, které způsobuje užívání kokainu, pouze s tím rozdílem, že mají delší trvání.
Jejich užívání vede k ovlivnění duševního rozpoložení, může se dostavit tachykardie a hypertenze. Také mají dopad na centrální nervovou soustavu, kdy se pacienti mohou jevit nervozní, neklidní, agresivní. Není ničím neobvyklým, že je provázejí halucinace nebo různé psychozy. Předávkováním amfetaminy může dojít k úmrtí.
Po požití látek ze skupiny amfetaminů dochází k odchýlení laboratorních nálezů v krvi a moči. Konkrétně by se mělo jednat o leukocyty, glukosu, sodík, CPK, jaterní enzymy a myoglobin.

Metamfetamin

Metamfetamin je na černém trhu znám pod pojmy jako „crack“ nebo „speed„. Metamfetamin se aplikuje nejčastěji orálně, parenterálně, ev. inhalačně. Má delší poločas rozpadu (19 – 34 hod).

Opiáty

Léčivé účinky opia, což je ve skutečnosti sušený extrakt z máku rostliny Papaver somniferum, byly pozorovány již kolem roku 1500 před Kristem. Opium obsahuje kolem 10 % morfinu, někdy víc, ev. míň, v závislosti na lokalitě výskytu. Ze skupiny opiátů je nejznámější heroin, o němž bude pojednáno níže. Dalšími známými opiáty jsou oxycodon, hydrocodon, fentanyl a jeho deriváty

Nežádoucí účinky opiátů

Mezi účinky opia, které se využívají v medicíně, patří tlumení bolesti, tzv. analgesie. Dále navozují pocity euforie.
Jako toxické účinky opiátů lze nazvat účinky na dýchací soustavu – respirační útlum, akutní poškození plic; kardiovaskulární poruchy; křeče; poruchy koordinace.

<Heroin

Heroin je dostupný ve dvou formách. Hydrochloridová sůl heroinu mívá bílou nebo béžovou barvu. Jednalo se o nejběžnější formu heroinu před rokem 1980. Pro svou snadnou rozpustnost ve vodě byla tato sůl vhodná pro intravenosní podání. Druhá forma je běžnější v dnešní době, má hnědou nebo černou barvu. Tento druh heroinu je jen obtížně rozpustný ve vodě.
Stejně jako u dalších drog, má-li uživatel zájem o léčbu, musí navštívit lékaře. Ten naordinuje odvykací léčbu ve specializovaném lékařském zařízení. Speciálně pro heroin je ordinována tzv. substituční léčba. Jedná se o náhražku heroinu, metadon, LAAM nebo buprenorfin. Nikdo pacientovi nebude tvrdit, že odvykací léčba je jednoduchá, bude třeba hlavně pacientovo odhodlání s drogou skončit, podpora rodiny, přátel. Je to běh na dlouhou trať, ale budete-li ve svém snažení neoblomní, začnete nový život.

Další díly v seriálu

Amfetaminy a opiáty
3 (60%) 4 votes


2 komentářů u “Amfetaminy a opiáty”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *